Một trang web mới sử dụng WordPress

Sự khác nhau giữa khởi nghiệp và kinh doanh

0 19

Chúng ta thường dễ bị nhầm lần giữa hai khái niệm khởi nghiệp và kinh doanh. Hoặc chúng to nhầm hiểu chúng là từ đồng nghĩa của nhau. Nhưng thực ra có sự khác nhau giữa hai khái niệm này.  Dưới đây sẽ chia sẻ cách để phân biệt sự khác nhau giữa khởi nghiệp và kinh doanh.

Khởi nghiệp là gì

Theo Wikipedia: Khởi nghiệp là một tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không chắc chắn. Khởi nghiệp tức là bạn sẽ thành lập một doanh nghiệp. Tại đó bạn là người quản lý, người sáng lập hoặc đồng sáng lập. khởi nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới hay phát triển những mặt hàng có sẵn trên thị trường

Định nghĩa về khởi nghiệp
Khởi nghiệp là gì

Khởi nghiệp là bạn chủ động tạo ra một lĩnh vực hoạt động cho riêng mình. Khởi nghiệp mang lại rất nhiều giá trị cho bản thần và xã hội. Bạn không chỉ làm lợi cho bản thân. Bạn còn đem môi trường làm việc cho những người khác. Điều này giải quyết vấn đề thất nghiệp của đất nước. Từ đó, khởi nghiệp gián tiếp góp phần giữ tỉ lệ thất nghiệp, ổn định xã hội, giảm thiểu tệ nạn xã hội,… Sau cùng là đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Kinh doanh là gì

Theo Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất: Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Kinh doanh là gì. Sự khác biệt giữa khởi nghiệp và kinh doanh
Kinh doanh là gì

Kinh doanh là sản xuất hay cung ứng sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng. Mục đích của kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận. Hoạt đồng kinh doanh diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Đặc điểm của kinh doanh là luôn đảm bảo sự vận hành theo hướng tích cực. Kinh doanh cần phải thích ứng với sự thay đổi và cạnh tranh khốc liệt. Bởi thị trường luôn dao động và không chắc chắn nên hoạt động sản xuất, phân phối phải đảm bảo liên tục vận hành không ngừng nghỉ.

Sự khác nhau giữa khởi nghiệp và kinh doanh

Thuật ngữ nhà khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp đổi khi được dùng để thay thế cho nhau. Mạc dù trong nhiều tình huống cả hai thuật ngữ này gần như là một. Tuy nhiên nhận ra sự khác nhau trong cách sử dụng là điều quan trọng. Các doanh nhiệp nhỏ thường không thức đẩy những phương  thức mới và sáng tạo. Chúng thường không phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn. Người chủ doanh nghiệp muốn sự ổn định và ít tính cực để vận hành doanh nghiệp. Họ quản trị các hoạt độn kinh doanh nhằm mong đợi vào doanh thu, lợi nhuận và phát triển bền vững.

sự khác nhau về mục tiêu tăng trưởng giữa khởi nghiệp và kinh doanh
Sự khác nhau giữa khởi nghiệp và kinh doanh về mục tiêu tăng trưởng

Mặc khác doanh nghiệp khởi nghiệp lại có những nguyên tắc, mục tiêu khác. Doanh nghiệp khởi nghiệp có các mục tiêu là sự sáng tạo, khả năng sinh lời và sự tăng trưởng. Vì thế doanh nghiệp được đặc trưng bởi các chiến lược sáng tạo và phát triển bền vững. Các nhà khởi nghiệp và đầu tư tài chính thường tìm kiếm sự tăng trưởng nhanh và lợi nhuận trước mắt. Thậm chí, họ tìm cách bán doanh nghiệp nếu có tiềm năng gia tăng vốn lớn. Vì vậy, nhà khởi nghiệp có thể có cách thức phát triển doanh nghiệp khác với chủ doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Chiến lược kinh doanh “đỉnh của chóp” của Starbucks

Làm thế nào để khởi nghiệp thành công

Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh hay khởi nghiệp. Bạn phải luôn nổ lực và khôn ngừng đổi mới. Nếu có thêm kỹ năng quản trị kinh doanh thì quá tuyệt vời. Trong thời buổi cạnh doanh khốc liệt thì việc sáng tạo, đi đầy xu hướng cải cách và nhạy bén là điều mà mỗi doanh nhân cần trnag bị không ngừng học hỏi.

Vậy là bài viết trên là cách để phân biệt cơ bản sự khác nhau giữa khởi nghiệp và kinh doanh. Khởi nghiệp là sáng tạo và vì lợi ích trước mắt. Còn kinh doanh là vì lợi nhuận và phát triển ổn định. Chúc bạn thành công dù là kinh doanh hay khởi nghiệp.

Bình luận

Your email address will not be published.